svētdiena, 2012. gada 28. oktobris

Gardie májas hamburgeri


Arí májás var pagatavot gardum gardus hamburgerus. Tos var likt ieksá veikalá nopérkamajás hamburgeru maizítés vai tápat uz "parastas" maizítes- galvenais, lai tá bútu pietiekami míksta. Sie hamburgeri lieliski sapas arí ar dárzenu salátiem, kartupelu pjuré u. taml.


Nepieciesams:

- 400 g maltás galas (man bija puse uz pusi vista un títars),
- siers péc izvéles,
- tomáts,
- sípols,
- sáls,
- ansovi (ellá konservéti)
- pipari,
- garsvielas péc izvéles,
- ola (ja vélas)

Pagatavosana:

Malto galu sajauc ar universálajám putnu galas garsvielám vai garsvielám péc izveles. Pievieno skipsnu sáli, piparus un visu sajauc. 
Ir dazádi panémieni, ká panákt to, lai maltás galas masa turétos kopá un neliptu pie rokám. Viens no varinatiem ir pievienot rívmaizi. Soreiz pievienoju pavisam nedaudz údens. Kártígi izmaisíju un maltás galas masa nedz vairs pie rokám líp, nedz árá júk.
Nem malto galu un veido hamburgerus. Ja grib perfekti apalas formas, tad saplacina galu un ar spiez ar apalas formas veidni (derés arí krúze u. taml.)
Nem grilpannu vai parasto pannu un grillé hamburgerus no abám pusém.
Kad hamburgeri gatavi, tos saliek cepemtrauká, pa virsu liekot sieru, tomáta ripu un sípola gredzenu un ansovu (pirms tam noskalojot lieko sáli un nosusinot).
Cepj saksrsétá cepeskrásní lídz hamburgeru "cepuríte" sagratinéjusies.
Pasniedz karstus.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru