svētdiena, 2013. gada 29. septembris

Liellopa fileja bumbieru márcé


Fantastiski garda un aromátiska dárzenu mérce ar bumbieriem. Mércíte sanák péc krásas loti saulaina un sátíga. Varen labi iet kopá ar liellopa fileju.

Vajadzígs ( 4-6 porcijám)

- 500 g liellopa fileja,
- 500 g bumbieri,
- 200 g tomáti,
- 250 g sípoli,
- 140 g burkáni,
- 35 ml sausais víns Rancio,
- 1 kanéla standzina,
- galas buljons (var arí bez tá, bet ar tomér bús garsas ziná izcili)
- lauru lapa,
- timiána zarins,
- oregano zarins,
- sáls,
- pipari

Pagatavosana:

Liellopa fileju griez loti pláni (es parasti pérku veikalá jau sagrieztu vai prasu miesniekam sagriezt, jo pasam, ja vien nav elektriskais griezéjs, ar nazi to diezgan grúti perfekti plánu sagriezt). Galu apsála un appiparo. Tad izvilá miltos. Ja grib tá liesák, var nevilát, bet viegli apgrillét, tikai tad mércei beigás náksies pievienot miltus, tumígumam.
Panná lej ellu un kad tá karsta, nelielá taukvielu daudzumá apcepj fileju no abám pusém. Pie liellopa filejas cepsanas jáievéro tas, ka gala jáliek sakarsétá panná un to nedríkst cept ilgi, pretéjá gadíjumá fileja bús cieta un negarsíga. Un tas nav tádél, ka lops bijis vecs, vnk liellopa fileja, lai tá bútu míksta, ir jáprot pareizi izcept.  Tátad, gala jácepj átri, precízák sakot, tá tikai jáapbrúnina no abám pusém.
Sagriez sípolu, burkánu, tomátu.
Izcepto galu atliek un tajá pasá panná (ja vien tur ir palikusas taukvielas), turpina cept sípolu un smalki sagrieztu burkánu. Kad sípols zeltains, pievieno tomátus un lej klát vínu. Kad redz, kad víns sák iztvaikot, lej klát údeni.
Kad víss míksts, nonem no uguns un sablenderé.

Tálák nem apcepto galu, liek dzilá trauká un párlej ar sablenderéto mérci. Ja mérce pa biezu, drosi lej klát údeni, lai tá tá visu várísanás laiku apnemtu fileju. Pievieno galas buljona kubinu, oregano, lauru lapu un timiánu.
Nosedz ar váku un sauté uz nelielas uguns 20 minútes.
Nomizo bumbierus un sagriez pusménestinos, kurus pievieno mércei. Ja bumbieri míksti, tie izsautésies átri, ja pacieti, jásauté aptuveni 30 min zem váka. Bumbierus nedríkst pársautét, citádi tie izskídís, un lai lídz galam izsautétos, tie jágarso.
Pasniedz karstu.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru