svētdiena, 2013. gada 27. oktobris

Mandelu cepumi marokánu gaumé


Un atkal cepumi, cepumini. Soreiz marokánu gaumé. Noslépumaini un vilinosi ká pasi Austrumi. Cepumiem to  ípaso un noslépumaino garsu dod azahar (apelsínu ziedu údens).
Runájot par apelsínu ziedu údeni, Spánijá tá pielietosana kulinárijá ienákusi no Austrumiem, ká neká vésturiski vairákus gadsimtus Spánijas piekrasti iekaroja musulmani un lídz ar to arí Spánu virtuvé azahar nav nekas neparasts un arí dazi tradicionálie spánu deserti (latviskák, laikam, klingeris) ká roscon de reyes nav iedomájams bez azahar . Apelsínu ziedu údens spániski bútu aqua de naranja, tacu spáni, tápat ká arabi to sauc par azahar, kas tulkojot nozímé zieds (az- zahr).
No azahar taisa dazádas ellas, tonikus, uzléjumus un smarzas. Galvenokárt to árstniecisko ípasíbu un varená aromata dél.  Lai arí apelsínu ziedi smarzo spécígi (viens pats ziedins dod tiesám reibinosu smarzu), azahar piemít nomierinosa iedarbíba (téjas). Tacu jáatceras, ka apelsínu ziedu téjai nepiemít tas varenais aromàts, kas bija, ziedam plaukstot. Tacu saglabájas visas labás terapeitiskás ipasibas.
Kulinárijas vajadzíbám izmanto rúgto apelsínu ziedus un sáds apelsínu ziedu údens Spánijá nopérkams gan eko veikalinos, gan lielajos tirdzniecíbas centros garvielu stendos. Aptiekás nopérkamie azahar sejas toniki satur glicerínu u.c., tádél kulinárijá nav izmantojami.

Sajá recepté man atkal loti patík tas, kas cepumi ir viegli un átri pagatavojami. To garsa- nevainojama.
Cepumini ir cietas konsistences, un míksti iekspusé. Garsa cepumu iekspusé atgádina kaut kur marcipánu. 
Tiesám cepumi, kurus ir vérts izcept.Vajadzígs:

- 300 g maltas maldeles,
- 180 g cukurs,
- 1 é.k. vanilas cukurs,
- 1 t.k. cepamais pulveris ( lietoju "Royal"),
- 70 g mili,
- 1 é.k. azahar (apelsínu ziedu údens),
- púdercukurs (párkaisísanai)

Pagatavosana:

Sajauc visus ingredientus un taisa cepumus, izvilájot apalas bumbinas vai lodítes, vai kádu citu formu. 
Párkaisa ar púdercukuru un liek uz cepampás pláts un kad cepumini salikti, nosedz ar folliju.
Cepj sakarsétá cepamkrásní 180 grádos 12- 15 minútes.


Pa vidu azahar kulinárijas vajadzíbám, pa labi aptieká pirktais sejas toniks, pa kreisi arí no aptiekas pirktais uzléjums uz spirta bázes (aqua del Carmen) uz azahar bázes.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru