otrdiena, 2013. gada 2. aprīlis

Cúku pupas ar visu páksti :)
Cúku pupas, tápat ká kartupeli, man visvairák asociéjas ar Latviju. Mana mamma, tikko no lauka nováktas cúku pupas, médza várít ar visu mizu un més tás májás nereti édám arí ar visu páksti. Ne jau tapéc, ka nebija ko ést, bet gan tádél, ka tas ir tik garsígi!!! Protams, ir jau arí spánu un itálu virtuvé visvisádi cúku pupu édieni, tacu es no sava eko mini mazdárzina ievákto cúku pupu razu izmantoju arí neskádéjot pupu mizas. Un ká gan ne- ísts eko produkts! Mans vírs, protams, ieples izbríná acis- ká tad nu tá, ést pupas ar visu páksti, bet man man jau skiet, ka tas ir baigais gardums! :)
Cúku pupas ir loti labs proteína avots un édot ar pákstím, sáts párnem loti átri!

Pagatavosana vienkársa:

Visgardákás man skiet tás cúku pupas, kuras ir neliela izméra- tám vismaigáká garsa. Arí lielajám nav ne vainas, tám tikai gar páksu malám stiegraini vijumi, kas nav édami. Tá nu novára cúku pupas sálsúdení. Kad míkstas, nokás. 
Ed ar visám mizám un klát piedzer kefíru (man gan nebija) :(


Tagad, kad esmu jau nedaudz iebraukusi, kádi dárzeni aug ziemá un kádi neaug vasará, nolému paeksperementét un paskatíties, ká maná dárzá izaugs viens no ziemas páksveidígajiem-cúku pupas. Tá kaut kur novembra sákumá iestádíju cúkas pupas. Loti pateicígs páksveidígais- neprasíja nedz laistísanu, nedz ípasu kopsanu. Pupas visu ziemu auga énas pusé un laikam tapéc raza ienácás tá pavélu. Bet labs nák ar gaidísanu! Nákamgad noteikti stádísu sviesta pupinas!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru