svētdiena, 2012. gada 2. decembris

Godzi (goji) ogu kompots


Mans pédéjá laika atradums veikala plauktos ir godzi ogas, kuras vél tiek sauktas par Tibetas bárbeli, Líciju, Goji. Nu jau kádu laiku tás ieklauju savá édienkarté.  2 - 3 édamkarotes so brínumaino ogu un viss vértígais sanemts!
Lai sanemtu  visu max labumu, ko satur sí dabas dávana, odzi ogas nav ieteicams paklaut termiskai apstrádei, jo dala vértígo vielu tad  sabrúk.
 Tomér eksperimentéjot drosi varu apgalvot, ka arí termiski apstrádátas godzi ogas, (téjas, kompoti, sacepumi), garso lieliski.  

Viennozímígi- sis kompots sanák fantastiski garsígs- ogas smuki piebriest un klúst lielas, pufígas, un  míkstas.

 Ja saulé kaltétám godzi ogám garsa lídzíga ká kirsu un dzérvenu savienojums, tad kompotá sí garsa ir maigáka, lídzígi ká ir ar kirsu ogám, kad tás nonák kompotá.

Kompotam pievienoju arí agar- agar, kas smuki sarecina skidrumu.

Kas nepieciesams?

- 2 édamkarotes godzi ogas,
- saldinátájs péc izvéles un daudzums péc garsas,
- 1 édamkarote citrona sulas,
- 1 g agar-agar pulverítis

Ká pagatavot?

Sákumá godzi ogas aplej ar aukstu údeni. Liek váríties. üdeni pievieno tik, cik skidru kompotu vélas. Jánem vérá, ka pievienojot agar- agar skidrums sarec un lídz ar to údeni var pievienot vairák. 
Pievieno arí édamkaroti citronu sulas un saldinátáju.
Es so kompotu váríju aptuveni 7 minútes. Aptuveni 3. várísanas minúté no godzi ogám pakápensiki sák izdalíties séklinas. Man vinas netraucé, es tás atstáju, kaut ja grib perfektu kompotu bez nevienas séklinas, tad ar sietinu tás séklinas var nosmelt.
Kad kompots gatavs, to liek ledusskapí, lai skidrums kártígi sarec ( bildé gan tikko izváríts kompots).


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru