ceturtdiena, 2012. gada 27. decembris

Biesu un rozmarína biezenis


Ziemassvétkos sanému tik jaunku dávanu ar "Aikágarso" receptém. Jau tikai párskirstot bríniskígo recepsu krájumu, acís iekrita tiesi sí biesu recepte. Likás, ka sim jábút kaut kam dikti labam. 
Un já, já, já, sádi pagatavotas bietes garso vienkársi lieliski, jau vairákas dienas gatavoju so  gardo biesu biezenis, kurs pateicoties pievienotajám garsvielám, iegúst neatkártojamu garsu.
Biezenis ká piedeva ideáli sapas ar kazas sieru, riekstiem, tvaicétu baltás zivs fileju, grillétu píles krútinu. Man patika arí kopá ar pumpurmikeli, uz kura uzziests sviests.

Mils paldies dávinátájam par bríniskígo"Aikágarso" recepsu krájumu!!!

Vajadzígs:

- 1 kg biesu,
- zarins rozmarína,
-2 daivinas  kiploka,
- sípols,
- 1 é.k. ábolu etika,
- 1 téjk. kumina,
- 1 é.k. olívella,
- sáls, pipari péc garsas

Pagatavosana:

Es nému jau novárítas bietes, kuras sarívéju.
Ja nem svaigas bietes, tás sauté kopá ar sípolu, kiplokiem un garsvielám  nelielá údens daudzumá, lídz bietes klúst míkstas.
Panná olívellá apcepj sagrieztu sípolu un kiploku. Pievieno kuminu un rozmarínu.
Kad sípols, kiploks apcepusies, pieveino sarívétás bietes, ábolu etiki un visu vél mazliet pasauté.
Beigás sablenderé un sáli, piparus pievieno péc garsas.Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru