otrdiena, 2015. gada 14. aprīlis

Sepia estofada con nabicol (Sautéta sépija ar káli)


Sépija ir loti diétisks produkts,kas plasi tiek lietots Vidusjúras gastranomijá (starp citu, arí aziátu virtuvé sépija ir loti iecieníta). Sépija praktiski nesatur taukus (100 g satur tikai 0,90g taukus),ir bagáta ar proteínu (100 g 16,10 g ) un 100 g sépijas satur 75,30 kcal.
Sépiju var pagatavot kopá ar visu tinti,tádá gadíjumá édiens iekrásosies un bús melns. Tápat arí sépijas tírísanas procesá var iznemt tintes maisu, un tinti uzsaglabát saldétavá.
Spániem un itáliem loti patík melná sépijas krása un garsa, ar tinti tiek krásota gan pasta,gan rísi un gatavotas dazádas mérces.


Vajadzigs:

- 800 g sépija,
- trís káli vai kartupeli,
- viens liels sípols,
- téjkarote saldás paprikas pulveris
- divi tomáti (labák cieti),
- viena itálu paprika (gara,zala),
- glázíte baltvína,
- divas kiploka daivinas,
- pétersíli,
-lauru lapa,
- olívella,
- sáls un melnie pipari péc garsas,
~ litrs zivju buljona 

Pagatavosana:

Notírítu sépiju sagriez (es ar skérém) nelielos gabalos. 
Uz ríves sarívé sípolu, tomátu un kiploku. Papriku sagriez pavisam mazinos gabalinos.
Panná lej nedaudz ellas un apcepj sarívéto sípolu, apcpina un tad liek papriku, tomátu,kiploku. Visu kopá kádas 5 minútes pasauté. Tad pievienopaprikas pulveri,apmaisa,lej baltvínu,liek lauru lapu un pagaida,lai uzmet burbuli. Tad liek sépiju.un apmaisa,lai lai sasúcas garsas,kamér víns izgaro. Kad víns izgarojis, lej  klát buljonu (vislabák karstu). 
Sauté aptuveni 30 minútes,lídz sepija paliek míksta. Jánem vérá,ka sépijas sautésanas laiká nedríkst pievienot sáli, citádi tá bús cieta.
Kad sépija míksta,pievieno gabalinos sagrieztu káli vai kartipelus un visu kopá sauté,lídz kartupeli ir míksti.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru