otrdiena, 2015. gada 3. marts

Siltie kartupelu saláti sicíliesu gaumé


Atceréjos par siem siltajiem un fantastiski gardajiem kartupelu salátiem, ko reiz gatavoja mana víra máte. Tik loti garsígi, turklát vienkársi un ekonomiski. Siem salátiem klát var  pievienot arí tomátus, olíves, kaperus, ansovus, ká pieméram  sie saláti . Tacu soreiz visu  pamatu pats ir kartupeli,kuru garsu  papildinaka olívella, vínogu vína etikis un sípoli. Knifins ir izmantot karstus (tikko novárítus) kartupelus un tad pievienot visas nepieciesamás izejvielas. Rezultátá viss bríniskígi iesúcas un nedaudz pastávot iemarinéjas.

Vajadzígs:

- kartupeli,
- sípoli,
- sáls,
- olívella virgen extra,
- vínogu vína etikis,
- sáls,ja nepieciesams

Pagatavosana:

 Novára kartupelus (es ar mizu,kaut mana víra máte váríja jau nomizotus). Sagriez strémelés sípolu un pievieno kartupeliem. Olívellu sajauc ar vínogu etiki. Karupeliem pievieno sáli, sípolus, párlej ar mérci un saláti gatavi.
Pasniedz karstus,bet garso arí atdzisusi.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru