sestdiena, 2015. gada 9. maijs

Rosquilletas integral con pepitas de chocolate y ajonjoli (Pilngraudu roskijetas ar sokoládes pérlítém un sezamu)
Spánu nacionálais gardums rosquilletas var bút gan sálas,gan saldas. Soreiz eksperementéju un gatavoju bez rauga ar pilngraudu miltiem, klát liekot auzu párslas, sezama séklinas un,protams, sokoládes pérlítes. 
Rezultátá rosquilletas sanák loti spániskas, jo lai arí sis ir saldais variants,klát tiek likta olívella,pie kam virgen extra,kurai piemít ípasi spécígs olívu aromats. Zinu,ka ziemelnieki raudz pieri un domá, nu bet ká gan sokoládes cepumi un olívellas garsa?! Tacu tiesám spánu virtuvé ir sastopami ne mazums saldie édieni, kur klát bús arí olívella. Lídzígi ká rozmaríns-sákumá skiet,ka sí garsviela un deserti ir nesavienojams variants, bet beigás atklájas,ka ar atseviskiem produktiem savienojams gan un vél ká!  Protams, ja ir iebildumi pretr olívellu saldajá versijá,to var aizstát arí ar saulespuku ellu,tacu man gribéjás tá ísti spániski.
Sís rosquilletas kurás nav pievienots raugs,péc konsistences nesanák tik míkstas un pufígas ká pieméram klasiskás,sís drízák lídzínás musli batoniniem.

Vajadzígs:

- 250 g pilngraudu milti,
- 140 ml údens,
- 60 ml olívella vai saules puku ella,
- 80 g auzu párslas,
- 20 g sezama séklinas,
- viena pilna é.k. cukura,
- skipsna sáls,
- 60 g sokoládes pérlítes vai sadrupináta sokoláde

Pagatavosana:

Trauká sajauc miltus ar ellu,údeni,cukuru un sáli. Kad viss skaisti sajaukts,pievieno auzu párslas un sák kártígi míklu mícít ar rokám. Beigás pievieno sezama séklinas un sokoládi.
Izrullé mílu un sagriez gareniski roskijetas.Liek cepesplátí,uz kuras uzkláts cepamais papírs vai arí plátij jábút nedaudz ietaukotai un cepj 180 grádos aptuveni 25 minútes.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru