pirmdiena, 2012. gada 27. augusts

Vïnogas uz iesminiemVietéjie zemnieki sák ievákt  vínogas- no tám te taisa arí gardos  Moscatel vínus.
Vienmér ar interesi noraugos ká vietéjie rúpéjas par savám vínogu plantácijám- ziemá apar, péc razas nogriez zarus, bet augusta beigás, kad saulé uzkarst  +42 grádi, cakli smaidot griez sauli pielijusos lielos, smagos kekarus..

 Vírs májás párnesis veselu kasti ar vínogám, kur lai tás liek??? Spiezam sulas, edam tapat, taisam visvisadus edienus..
 Labi, ka májás ir vairáki ledusskapji- tuksajá ledusskapí iznému plauktus un saliku veselu kartona kasti ar vínogám, pársedzot vél tás ar vínogu lapám. Kartons sasúks lieko mitrumu, bet vínogu lapas "atveldés" arí ledusskapí vínogas, pagarinot tám múzu. Tá vínogas var nostávét bez bojásanás 7-10 dienas. Tikai járaug, lai ledusskapí nebútu áboli..

Bet, runájot par vínogám, ir veseli  pieci túkstosi (!) dazádu vínogu skirnu un tikai mazliet vairák neká 40 skirnes ir populáras patérétáju vidú. Un grúti pateikt, kura tad ir pati gardáká (jo gardas ir visas! ).

Vínogas noteikti ir dávana veselíbai.  Lai arí vínogas ir ogas ar augstu kaloritáti (100 g atkaríbá péc skirnes satur  ap 70 kcal un tajás ir 16 % cukura) , tás ir loti vértígas un Vidusjúras valstís vínogas dévé arí par dzívíbas augu.
Vínogas ir  bagátas ar C, K un  B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 vitamíniem, ká arí satur dazádas loti vértígas minerálvielas- kalciju, dzelzi, magniju, manganu, fosforu, kaliju, natriju,  cinku u.c.

Arí sádi var pasniegt vínogas.

Nepieciesams:

- dazádu krásu vínogas,
- iesmini

Pagatavosana:

  Saver vínogas uz iesminiem un gatavs!Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru