pirmdiena, 2012. gada 20. augusts

Pildíta omlete (Omuraisu)


Káds mans gimenes loceklis ir loti aizrávies ar japánu valodu, kultúru un pédéjá laiká arí virtuvi. Sis ir manas meitas pagatavots édiens, kurs apgúts, skatoties japánu multenes. Ediens ir patiesám loti garsígs un sátígs. Tiesa gan, visas nepieciesamás sastávdalas mums májás nebija, tapéc izlídzéjámies ar vienkársu buljonu. Ja vélas, omuraisu var arí no árpuses apliet ar ketcupu.

Nepieciesams (4 personám)

- 50 g rísi,
-  150 g vistas fileja,
- sípols,
- 2 t. k. ketcups,
-nedaudz (aptuveni 15 g ) sviesta,
- buljons,
- skipsna cukura,
- 4 olas

Pagatavosana:

Nem apalgraudu rísus un novára. Atseviská panná sviestá apcepj sípolus lídz tie klúst zeltaini. Tad pievieno sagrieztas vistas filejas, visu nedaudz pasauté un tad pievieno nedaudz buljonu, beigás  nedaudz ketcupu. Sauté, lídz liekais skidrums izgarojis. Uz beigám iejauc novárítos rísus un vél 2-3 minútes iemaisot visu pacepj.

Sakul olas. Panná uzkarsé sviestu un no sakultás masas cepj 2 omletes. Péc tam sapilda un aizrullé. Gatavs!


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru