ceturtdiena, 2012. gada 2. augusts

Karamilizéts greipfrúts


Te vél viena receptíte ká sakaramelizét greipfrútu. Garsa piesátináta, sanák riktígs garsu karuselis un táds riktígi smekígs deserts. Un tikpat labi sáds greipfrúts var bút piedeva pamatédienam.

Vienai personai nepieciesams:

- 1 greifrúts,
- 2 téjkarotes (10 g) brúnais cukurs,
- 1/2 téjkarotes rívéta muskatrieksta,
- páris krustanglinas

Pagatavosana:

Nomazgá greifrútu,párgriez uz pusém. Ja vélas, greifrútam nonem mizu. Sajauc brúno cukuru ar muskatriekstu. Greifrúta pusítes pasá viducítí ieprauz 1-2 kreicneglinas. Tad nem katru greifrúta pusíti un uzmanígi-tá, lai neizkrít árá iespraustás kreicnaglinas,apvílá katru pusíti cukura & muskatrieksta maisíjumá.
Liek sakarsétá cepeskrásní un cepj grilla rezímá 200 grádos aptuveni 10 minútes.
 Pasniedz túlin. Ja vélas, greifrútu vél var párliet ar medu vai sírupu. Man neprasíjás.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru