ceturtdiena, 2012. gada 2. augusts

Tereré ar jumtinu jeb versija par tereré ziemelnieku gaumé


Atceréjos, ka man májás jau ilgu laiku stáv melnais balzams un ienáca prátá uztaisít savu versiju par tereré. Ko lai saka- spécinoss, stiprinoss un nu loooti sildoss.Sasildís pat visnosalusákos!! :)

Nepieciesams:

- sauja piparmétru lapas,
- 50 g zustrenes (izmantoju saldétas),
- kanéla standzina,
- ingvera sakne (3 cm),
- 15 ml "Rigas melnais balzams" (ja vélas),
- 2 téjkarotes medus

Pagatavosana:

Sarkanajam greifrútam nogriez vienu galu un izgrebj míktumu, bet ne pilníbá-dalu atstáj. Atseviská trauká liek piparmétru lapas, zustrenes, kanéla standzinu un smalki sagrieztu vai sarívétu ingvera sakni. Kad údens uzváríjies (uz so ingredientu daudzumu izmantoju 0,5 l údens), uzlej to uz augstákminétajám sastávdalám un lauj aptuveni 3-5 minútes ievilkties. Péc tam piepilina balzamu un pievieno medu. Gatavs! Lej greifrútá vai visparastákajá tasíté un nesteidzoties bauda.

Prozit!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru