pirmdiena, 2012. gada 27. augusts

Saláti ar vínogám un gorgonzolas sieru


Garsígi un veselígi saláti, kas var bút gan ká uzkoda vai  ká piedeva pamatédienam.

Nepieciesams:

- maigi sáláti (péc izvéles),
- zilais siers (péc izvéles),
- vínogas,
- vínogu vína etikis,
- Virgen extra olívella,
- sáls,
pipari

Pagatavosana:

Nem salátus, ja nepieciesams(lapas párák lielas), tad ar rokám saplúká. sagriez zilo sieru kubinos. Vínogas párgriez uz pusém, iznem séklinas. Sajaus olívellu ar vínogu vína etiki, pievieno sáli, piparus un párlej salátus.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru