ceturtdiena, 2012. gada 23. augusts

Bizbizmárítes


Jautra uzkoda bérniem no vínogám.

Nepieciesams:

- Vínogas (lielás sarkanás un melnás),
- melnie garie  rísi,
- medus,
- baltás sokoládes bumbinas

Pagatavosana:

Melnás vínogas párgriez uz pusém un pieliek pie sarkanajám vínogám.
Nem rísu graudinus un pieliek márítém kájas. Sokoládes bumbinas iemérc medú un pieliek acis.
Melnajai vínogai nonem mizu, sagriez un pieliek márítém punktinus.
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru