ceturtdiena, 2012. gada 23. augusts

Vinogas- spárítes (recepte bérniem)


Kad veikalá pirku vínogas, párdevéjs izbríníts jautája, cik labi, ka manam mazajam bérnam (kurs jau mielojás ar vínogám) garso vínogas. Izrádás, ka vina divgadígá meita vínogas nepakam neédot! Es jau nosméjos un teicu, lai tik taisa augsá no vínogám ko interesantu, pieméram spárítes- tá, lai bérniem patík!

Nepieciesams:

- vínogas,
- apelsíns,
- tapu kocini

Pagatavosana:

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru