ceturtdiena, 2012. gada 24. maijs

Kirsu kúka

Ak, sis jaukais kirsu laiks,ká man tas patík- vasara ir pasá plaukumá bet nav vel iestájusies neprátígá svelme! Májás, pirms 6 gadiem stádítie kirsi beidzot sákusi dot razu. Ká tas priecé! Bet vispár ar to kirsu búsanu ir dívaina lieta. Izrádás, ka gadá vajag bút vismaz 30 dienám zem nulles, lai kirsi dotu razu. Un já, sogad bija pie mums auksta ziema. Tiesa gan, ne jau 30 dienas zem nulles, bet páris dienas,skiet, ka naktí nokrita gan  zem nulles. Te arí rezultáts- kirsi!!!


Kad kirsu daudz, un svaigá veidá vairs nelien ieksá, tad nu izdomáju, ka derétu iepriecinát májiniekus un izcept kirsu kúku.

Vispár, tik sen neesmu cepusi kúkas. So cepu ar lielu gandaríjumu, kopá ar savu mazo palígu, tapéc recepti izvéléjos loti vienkársi- tá,lai bútu átri un gardi. Te nu tá ir.

 Un tá, nepieciesams:

- 500 g kirsu,
- 120 g miltu,
- 50 g cukura,
- 300 ml piena,
- 100 ml kirsu likiera (izmantoju "Amaretto"),
- 3 olas,
- púdercukurs,
- nedaudz piparmétru  vai melisas lapinu (ja vélas)

Pagatavosana:

Vienu dienu ieprieks, pieméram,vakará,  kirsiem iznem kaulinus. Sim nolúkam es iegádájos baigi feino lietinu- kaulinu iznéméju. Der gan kirsiem, gan olívém. Tá nu átri un vienkársi atkaulino kirsus un iemérc "Amaretto" likierí. Atstáj marinéties uz visu nakti. Nákosajá diená sakul trís olas, pievieno pienu,cukuru, miltus un visu labi izmasisa. Marinátajiem kirsiem nolej lieko skidrumu. Nem cepampannu (man tá ir no silikona un iezieket ar taukvielam nav nepieciesams), ielej tajá masu (míklu) un ieber kirsus. Sakarsé cepeskrásni uz 180 grádiem un cepj aptuveni 30 minútes. Kad gatavs, iznem kúku, apriez to otrádi, liek skívítí un apkaisa ar púdercukuru, piparmétru lapinám. Gatavs!

Te nu gabalins kúkas- vispár baigi lappps naskis pie pécpustdienas téjas !

Mans mazais degustétájs.

Lai labi garso!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru