svētdiena, 2012. gada 13. maijs

Batido de pomelo (greifrútu kokteilis)Spánijá par batido( kokteili) tiek saukts visparastákais deserts (kokteilis) , kuru iegúst putojot pienu, putukréjumu, saldéjumu vai svaigo sieru. Parasti batido gatavo ar augliem, sokoládi, riekstiem, sírupu. Svarīgs faktors piena kokteila pagatavosanas procesá ir to kártígi uzputot.
Kokteili, kádus més tos pazístam sodien, radusies salídzinosi nesen -tad,kad parádíjás pirmás saldésanas iekártas un elektiskie maisítáji. Arí lídz tam bijusi kokteili (batido), tacu tiem pievienotas klát citas sastávdalas, ká rezultátá kokteilu masa bijusi cieta.
Kokteili ir manas bérníbas atminám apvíti. Lai uztaisítu péc iespéjas liesáku un gardáku kokteili, kas atgádinátu saldéjuma kokteili ,esmu piesávusies un izmantoju seit nopérkamo svaigo sieru,kas péc konsistences loti atgádina kréjumu,bet péc garsas nedaudz grieku jogurtu.
Domáju,ka tikpat gardu un kremígu kokteili var pagatavot arí no grieku vai jebkura cita kremíga jogurta, par saldéjumu nemaz nerunájot ))
Soreiz man tapa kokteilis no greifrúta. Gardums!!!


Vienai lielai porcijai nepieciesams:

-1 greifrúts,
-100 g liesa svaiga (putotá) siera vai grieku jogurts,
-100 ml auksta údens,
-saldinátájs (izmantoju stéviju)


Pagatavosana:

Nomizo greifrútu,atdala daivinas no pléves un liek blenderí.Pievieno údeni un sablenderé. Tálák pievieno svaigo sieru (vai grieku jogurtu,saldéjumu),saldinátáju un uzputo. Lej glázés un bauda.

¡ Buen provecho!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru