ceturtdiena, 2012. gada 31. maijs

Vistas sacepums ar citronu, rozmrinu un kiplokiemRozmaríns, timiáns, kiploks, citrons.. Neiztrúkstosas Vidusjúras virtuves garsvielas.
 Gatavojot so sacepumu, svarígi trauku ir noslégt pilníbá- lai cepsanas laiká labák uzsúktos un izdalítos garsas, tapéc labák izmantot vai nu noslégtu cepamtrauku, vai cepammaisu. Sis ir édiens, kuru iecieníjusi visa músu gimene.


4 izsalkusiem édájiem nepieciesams:

- 4-6 vistu skinkísi ( mums veikalá nopérkami jau bez ádas),
- 1 kiploka galva,
- 1 neliels citrons,
- sáls,
- pipari,
- nedaudz rozmarína( páris zarini),
- nedaudz timiána,
- kartupeli (cik vien vélas)

Pagatavosana:

Vistu skinkísus iemséré ar sáli, pipariem. Nem cepamtrauku vai cepammaisu un saliek tajá vistas skinkisus, rozmarinu, pabiezás skélés sagrieztu citronu un kiploku (ar visám mizám! ). Nosien cepammaisu vai uzliek váku cepamtraukam un liek sakarsétá cepeskrásní 220 grádos cepties. Otrá cepammaisá vai cepamtrauká liek ká uz frí sagrieztus kartupelus- mazliet apsála un párbez ar timiánu. Trauku vai maisu ciet un cepeskrásní ieksá! Visu cepj aptuveni 25- 30 minútes kamér gatavs!
Var likt arí kopá galu ar kartupeliem, tacu es parasti cepju atseviski, jo man kaut ká ne visai garso, ja kartupeli sasúc citrona garsu.

¡ Buen provecho!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru