sestdiena, 2014. gada 25. janvāris

Rísi ar engela matiem


Atceréjos vél par vienu gardu rísu édienu, kas galdá nav celts veselu múzíbu un ko savá laiká man iemácíja viens austrumu pavárs. 
Patiesíbá man bija atkájums, ka rísus loti gardi var pagatavot  arí bez nekádám specifiskám garsvielám, vajadzígs tik vien ká ístais sviests (ja ir, der arí kausétais) un mazie,smalkie gareniskie makaroni, kurus sauc arí par engela matiniem

4 porcijám:

- 250 g baltie rísi,
- 100 g "engela matu" ( smalkie, garenie "zupas" makaroni),
~ 80 g sviests,
- sáls péc garsas

Pagatavosana:

Katliná ar biezu dibenu liek sviestu un kad katlins karsts un sviests pilníbá izkusis, pievieno engela matus. Járaugás, lai makaroni nepiedeg, jo sákumá ípasi tiem klát nevelk, bet uz beigám tas notiek zibenígi. Tádél  lídzko sák mainíties engela matinu krása uz zeltainu, makaroni veikli jámaisa un lídzko tie baliek brúni, zibenígi jápievieno rísi. Visu samaisa tá, lai arí rísos iesúktos sviests un tad lej klát údeni (I:2+ vél maz mazliet). Sáli pievieno péc garsas.
Pagada, lídz uzmet burbuli un tad vára zem váka uz mazas uguns lídz údens izgarojis un rísi gatavi. 
Pasniedz karstu.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru