svētdiena, 2014. gada 5. janvāris

Saulainie lécu saláti


So tik veselígo produktu atkal sáku ieklaut savá édienkarté. Galvenokárt jau tapéc, ka lécas ir tik bagátas ar dzelzi. Pieméram, 100g lécu satur  veselus 8,20 mg dzelzs , 129 g magnéziju, 70 mg kalciju un vel veselu buketi dazádu mums tik nepieciesamo minerálvielu un vitamínu. Lécas- tas ir tik garsígi!

Soreiz taisu lécu salátus, kurus ledusskapí drosi var uzglabát vairákas dienas, tikai tad nebútu ieteicams klát likt tomátu, jo ledusskapí tomáts zaudé savu garsu.
 Saláti ir ideáli lídznemasanai un lieliski remdé izsalkumu. Bez tam, ja grib átro salátu variantu, var izmantot lécas no burkas. 

4-6 porcijám vajadzígs:

- 500 g lécu,
- rozmarína zarins,
- timiána zarins,
- lauru lapa,
- divas saujas kirsu tomátini,
- sauja pétersílu,
 - 3 sípoli

Mércei:
~  3 é.k. virgen extra olívella,
~ 3 é.k vínogu vína etikis,
- 1 liela kiploka daiva, sakapáta
- édamkarote rívétas citrona mizinas,
- 2 é.k. citrona sulas,
- 1/2 t.k. maltas kimenes,
- sáls,
- pipari,
-nedaudz nosmeltais údens, kurá váríjás lécas

Pagatavosana:

Ja izmanto lécas no burkas,tás liek caurdurí un zem tekosa auksta údens noskalo un tad
 nokás. Pársvará lécám no burkas jau ir klát garsvielas (pársvará lauru lapa) un speciáli aromatizét lécas vairs nav nepieciesams.
Citádi, ja izmanto svaigas (kaltétas) lécas. Vispirmám kártám salátos ieteicams nemt lécas, kas vároties neskíst árá. Ja nems dzeltenás (Latvijá tás sauca par turku lécám),vároties tás izskídís un nekádi saláti no tám nesanáks.
Un tá, lécas nomazgá, liek katliná ar údeni, kur pievieno lauru lapu, timiána un rozmarína razinus.
Vára, lidz lécas míkstas (visbiezák jau uz iepakojuma uzrakstits cik ilgi lecas varamas). Izvárítás lécas nokás un lécu údeni rezervé mércei.
Novára kartupelus ar visu mizu, kad míksti nonem mizu un sagriez gabalinos.
Sakapa pétersílus un sagriez tomátus,un sajauc visas sastávdalas.

Taisa mérci:  sajauc visasmérces sastávdalas un párlej ar tám lécas, samaisa.
Sípolus griez ripás un panná apcepj. Tos pievieno siltus, pasniezot salátus.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru