svētdiena, 2013. gada 21. jūlijs

SACHER kúka (Sokoládes kúka)Mana dzimsanas diena torte, kuru gatavoja mana meita, kopá ar savu Latvijas draudzeníti. Fantastisks gardums un loti origináls noforméjums. Nekádu svecu vai "sveicam". Kirsi simbolizé gadus un sokoládes kúka runá pati par sevi. Viena no labákajám manas dzimsanas dienas tortém. Paldies, meitin! :) Pamatnei:

- 4 olas,
- 160 g melná sokoláde,
- 120 g miltu,
- 150 g cukurs,
- 100 gsviests,
- 10 g cepamais bulveris

Pagatavosana:

Sagriez sviestu, sadrupina sokoládi un liek katliná karséties.Maisa, lídz viss izkúst un izveidojas viendabíga masa.
Atdala olas baltumu no dzeltenuma un dzeltenumu sakul ar pusi dotá cukura daudzuma, kam pievieno iegúto sokoládes kremu.
Miltos sajauc ar cepmao pulveri un tad iejauc sokoládes masá.
Saputo olas baltumu stingrás putás (var pievienot skipsnu sáls, labák putosies) un beigás pievieno atlikuso cukura daudzumu un atkal saputo.
Kad olas baltums saputots, to iecilá sokoládes masá.
Ietauko ar sviestu kúkas formu un ieber nedaudz miltus (ja kúkas forma ir silikona, tas nav nepieciesams). Tad izliek kúkas formá míklu un cepj sakarsétá cepeslkrásní pirmás 25 min. 180 grádos un nákosás 25 min. 160 grádos.

Sírupam:

- 1 gláze údens,
- 100 g cukura,
- 1 glázíte ruma

Pagatavosana:

Katliná lej údeni, pievieno cukuru un glázíti ruma.Uz mazas uguns karsé aptuveni 20 minútes.

Glazúrai:

- 150 g saldais kréjums,
- 75 g sviests,
- 150 g melná sokoláde

Katliná uzkarsé saldo kréjumu, pievieno gabalinos sagrieztu sviestu. Nonem no uguns un pievieno sadrupinátu sokoládi. Maisa, kamér iegúst viendabígu masu.

Tortes montésanai:

- aprikozu ieváríjums,
- sadrupináts Kinder Bueno,
- kirsi

Montéjam torti:

Sagriez izcepto tortes ripu trís dalás. Pirmo ripu ar silikona otas palídzíbu ieziez ar sírupu un pa virsu sméré aprikozu ieváríjumu, párkaisot ar Kinder Bueno gabaliniem.Liek virsú otru ripu un atkal ziez virsú sírupu un izsméré aprikozu ieváríjumu, ká arí Kinder Bueno.Liek virsú treso ripu un atkal apsméré ar sírupu. Tad kúku párlej ar glazúru, párkaisa ar kirsiem un liek uz stundu ledusskapí.

Sí sokoládes kúka ir papildináta ar Kinder Bueno, kirsiem, kaut originálajá Sacher kúká tas nemaz nav. 
Bet par so gardo torti runájot, tás  recepti izdomája austrietis Franz Sacher 1832. gadá, kas kulinárijas mákslá bija strádájis gan Bratislavá, gan Budapestá un péc atgriesanás Víné atvéra savu delikatesu  veikalu. Austrijá sí ir viena no populárákajám tortém.
2 komentāri: