svētdiena, 2014. gada 7. decembris

Linu grístítes jeb cukurcepumini


Gribéjás kaut ko átru un vienkársu ko pagatavot kopá ar bérniem. Pa rokai pagadíjás recepte no 2010.gada "Ievas virtuves" Nr.12. un daudz nedomájot arí maná virtuvé tapa linu grístítes jeb cukurcepumini.
Jásaka gan,ka zurnála originálrecepté bija minéts vien 15 g cukura (rauga uzbriedinásanai),un man likás loti aizdomígi,ka míklai nepievieno klát cukuru,bet iztiek tikai ar cepuminu apvilásanu maisíjumá kanélis+cukurs.Tádél es ieviesu korekciju un míklai pievienoju tomér 100 g cukura. Un labi,ka pievienoju,jo citádi tie noteikti nebútu cukurcepumini :)) Recepté arí nebija minéts, cepuminus maisíjumá (cukurs+kanélis)apvilá pirms sausanas krásní vai péc.Es apviláju gan pirms,gan péc un bija pat loti ok.

Vajadzígs:

- 1,5 gl miltu,
- 1 ola,
- 100 g sviests,
- 20 g rauga,
- 2 é.k. údens vai piena,
- 15 g cukura,
- kanélis,
-cukurs apvilásanai

Pagatavosana:

Raugu samaisa ar cukuru un siltu pienu,un noliek uzrúgt siltá vietá (apméram 10 minútes).
Míkstu sviestu saputo ar cukuru,pievieno olu.
Sviestam pievieno miltus un iedarbináto raugu.Samíca míklu. Míklai jábút tik míkstai,lai viegli bútu virpinát (tai jáatgádina plastalína masa).
Cukuru samaisa ar kanéli.
Míklu sadala nelielás picinás un izrullé aptuveni 20 cm garus rullísus jebsu desinas. Párloka uz pusém un savirpina,liek uz pannas,kurá izkláts cepamais papírs.
Kad panna pilna,noliek siltumá,lai cepumini nedaudz uzrúgst.
Cepj 200 grádu temperatúrá kamér cepumini paliek zeltaini.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru