svētdiena, 2013. gada 18. augusts

Májas pelmeni


Májas pelmenu pagatavosaná pirmo un pédéjo reizi piedalíjos agrá jauníbá, kad ciemojos pie tantes. Un nu atkal, soreiz manas tantes ciemosanás laiká neizpalika  pelmenu, cebureku un  varenniku dienas. Més vél nosmejamies, ka pelmeni tie pasi tortelini vien ir.

Sí mana tantes recepte unikála ar to, ka der gan varenniku, cebureku un pelmenu pagatavosanai. Bez tam, pilnígi neká sarezgíta, un, atkaríbá ko gatavo, tá arí veido un attiecígi sapilda.
Vienkársi, garsígi, sátígi un loti ekonomiski.

Míklai vajadzígs:
- 250 gr auksta údens,
- nedaudz sáls  (aptuveni 1/2 t.k.),
~ 500 g miltu,

Pildíjumam:
- malta liellopa gala (var but ari cita),
- sáls,
- pipari,
- 1-2 sípoli

Pagatavosana:

Udení iemaisa miltus un samíca tá, lai mikla nepiltu pie rokam. 
Uz ríves sarívé sípolus, kártígi sajauc ar galu un páréjám garsvielám.
Míklu pláni izrullé un ar forminas (der arí gláze) palídzíbu izspiez aplísus, kuros liek ieksá sagatavoto galas pildíjumu.
Tad kártígi aiztaisa ciet un abus galus, sapiezot kopá, nostiprina.
Lielá kastrolí uzvára údeni, pievieno sáli, Kad údens uzváríjies, liek pa vienam ieksá pelmenus un ar putu nosmelamo karoti nepártraukti maisa, lai pelmeni nesaliptu kopá.
Vára 3- 5 minútes lídz viss gatavs.
Pasniedz ar kréjumu vai 9 % etiki, kas sajaukts ar údeni, kurá váríjás pelmeni un melnajiem pipariem.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru