svētdiena, 2013. gada 11. augusts

Rupjmaizes grauzdini


Nespéjam noést lielo rupjmaizes kukuli, un, lai maizíte nesaziedétu, tad nu top grauzdini péc manas tantes receptes. Man jau skiet debeskígs gardums, pie kam sádi rupjmaizes grauzdini nav ésti vismaz  gadus septinus. Cienáju arí savus sicíliesu cieminus, bet se tev nu se- pabrínás un sitádu brínumu pat nenemas nogarsot. Bet més, ziemelnieki, gan édam gardu muti.

Vajadzígs:

- rupjmaize,
- kiploka daivas,
- sáls,
- nedaudz ella cepsanai,
- siers (ja grib sierainos grauzdinus)

Pagatavosana:

Rupjmaizi sagriez nelielos gabalinos. Panná lej nedaudz ellas un apcepj rupjmaizes gabalinus no abám pusém. 
Izspiez kiplokus caur kiplokspiedi un párkaisa ar tiem grauzdinus, pievienojot sáli péc garsas. 
Sarívé míláko sieru un párkaisa ar to karstos grauzdinus. Gatavs!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru