pirmdiena, 2013. gada 12. augusts

Apgáztá kirsu kúka


Citriez ir tá, ka vajag loti átri kaut ko garsígu.  Un tad nu parasti izlídzos ar so jau gadiem párbaudíto recepti, no kuras var uztaisít gan visvisádas kúkas, ká pieméram so  un var arí pagatavot gardus biskvíta cepumus ká pieméram sos
Sajá receptes variantá  cepju apgázto kúku un kirsu vietá var bút jebkuras citas ogas, augli, ieváríjums..Turklát ogas var bút arí saldétas.

Vajadzígs:

- 3 olas,
- gláze miltu,
- gláze cukura,
- kirsi, atkaulinoti un daudzums péc vélésanás

Pagatavosana:

Olas labi samaisa ar cukuru tá, lai cukurs izskíst un maisot nekas nesnakst. Pievieno miltus un samaisa.
Nem cepamtrauku un ja vajadzígs, iesméré ar sviestu (lai nepiedeg). Saber ogas un uzlej pári míklu. Cepj sakarsétá cepeskrásní 180 grádos aptuveni 30 minútes.
Kad kúka gatava, atdzesé, apgáz un pasniedz. 
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru