piektdiena, 2014. gada 21. februāris

Cardos fritos (fritéti artisoku káti)Isti nezinu, vai latviski par artisoku tiek dévéts viss augs (artisoka pumpurs ,tá káti, lapas,saknes). Ja já,tad pareizi esmu uzrakstíjusi,ja ne, tad runa iet par sí dadza jebsu artisoka kátiem, kuri arí ir édami. Jo spániski pasam pumpuram (artisokam) ir viens nosaukums alcachofa , bet tá kátiem cits cardos.

Vajadzígs:

- artisoku káti,
-ipasie milti tumésanai(apvilásanai) jeb parastie milti+ola
- sáls,pipari péc garsas,
- ella fritésanai

Pagatavosana:

Artisoka kátiem nonem lapas un nomizo (lídzígi ká rabarberus). Sagriez aptuveni 5cm garumá un sálsúdení novára lídz káti ir míksti. Tad nokás un atdzesé.
Tumésanai var izmantot gan olas un miltus (tádá gadíjumá sáls,milti péc garsas), Es esmu iegájájusies speciálos miltus panésanai, kuriem saskaná ar instrukciju, atliek vien pievienot údeni, un jau  iegúta vajadzígá masa apvilásanai.
Katliná vai dzilá panná uzkarsé ellu un kad tá karsta, tad liek tajá miltos apvilátos artisoku kátus un frité  4 minútes (no abám pusém), lídz iegúta brúngani zeltaina krása. Tad ar putu karoti iznem, liek virtuves papíra dvielí,lai notek lieká ella un uzreizi arí pasniedz. Ed karstus.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru