sestdiena, 2014. gada 1. februāris

Dadzu káti mandelu-ciedru riekstu mércé


Tagad,kas sákusas ziedét mandeles, ir artisoku sezona un esmu nopirkusi artisoku kátus. Soreiz taisu sautéjumu, ja tá var nosaukt so édienu, kas Spánijá ir gana iecieníts.  Tátad gatavoju artisoku kátus riekstu mércé, garsai pievienojot dazas loksnes Ibérijas vítináto galinu. Rezultátá  mérces garsa ir fantastiska. 
Man bija svaigi cardos, kaut drosi var izmantot arí veikalá nopérkamos saldétos vai blansétos.


Nezinu vai pareizi nosaucu so dárzeni, bet runa iet par dadzu  ( artisoku) kátiem. Spániski ir vienkársi-dadzu pumpuri-alcachofas,bet to káti-cardos. Dadzu jeb artisoku káti  ir édami un lídzígi ká artisoku pumpuri, pilni visádiem vitamíniem un mineráliem. Vienvárdsakot dárzenis, un no kura var pagatavot  gardus édienus.
  Atzisos,ka pretéji artisoka pumpuram, artisoka kátus ká gardu édamo dárzeni atkláju tikai nesen.Te paldies manam víram,kas reiz septéjás virtuvé un gatavoja cardos,tiesa gan fritétá veidá, kas arí ir baigá namma.No  tá laika arí aizsákás mana draudzíba arí ar cardos vai latviski- artisoka kátiem.


Vajadzígs:

- 500 g artisoku kátu,
- páris kiploka daivas,
- sauja kapátu pétersílu,
- 2-3 skéles vítinátas galas jamon serrano,
- puse sípola,
- 50 g sasmalcináti mandelu rieksti,
- 50 g sasmalcináti ciedru rieksti,
- édamkarote miltu,
- nedaudz ellas cepsanai,
- sáls péc garsas

Pagatavosana:

Dadzu jeb artisoku káti ir lieli un stiegraini, tádél  tiem jánonem miza un arí lapas. Process lídzígs ká rabarberu mizosana.
Péc tam kátus sagriez aptuveni 5 cm garumá un liek údení váríties. Artisoku káti lídz pilnígai gatavíbas pakápei várámi diezgan ilgi, viss atkarígs no kátu lieluma un stiegrainuma. Mani káti bija vidéja izméra un váríjás nedaudz vairák par stundu.
Kad káti míksti, tos nokás un rezervé.
Nem katlinu,uzkarsé ellu un apcepj tajá smalki sagrieztu sípolu.Kad sípols zeltains, pievieno sagrieztas kiploka daivas, pétersílus un nelielos gabalinos sagriezto jamon serrano (vítináto galinu). Visu samaisa un apcepj. Kad péc minútes viss jau apcepies, pievieno miltus un apmaisot tos pagrauzdé. Tad liek ieksá piestá vai ká citádi sasmalcinátos riekstus. Visu maisot cepj, un beigás pievieno novárítos dadzu jebsu artisoku kátus. Visu labi samaisa un apcepj, lai sasúcas garsas. Tad lej klát buljonu (cik skidru mérci vélas- es parasti leju tik, lai viegli apnem dárzenus) un visu kopa vél 2-3 minútes pasauté.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru