piektdiena, 2013. gada 8. marts

Tofu cipsi


Atri un vienkársi pagatavojami cipsi no tofu siera.
Mans favorita tofu siers ir kúpinátais tofu, kas jau pats par sevi ir ar garsu un lidz ar to papildus garsvielas nav nepieciesamas. Ja izmanto bezpiedevu tofu sieru, tad pirms cipsu pagatavosanas to var iemarinet ar savám milakajam garsvielám. No bezpiedevu tofu sanák arí garsigi saldie cipsi.
Es Spánijá  tofu sieru pérku bio (eko) veikalá, bet bio tofu var atrast arí viená- otrá supermárketá ekologiski tíro produktu  stendá.


Nepieciesams:
- Tofu siers (man bija kupinats tofu siers)

Pagatavosana:

Sagriez tofu sieru. Ja grib ipasi kraukskígus tofu cipsus, tad  sieru griez loti plánás skélés. 
Sagrieztos cipsus liek uz cepampapíra un cepj sakarsétá cepeskrásní 190 grádos aptuveni 20 minútes (cepsanás ilgums atkarígs cil lieli un biezi ir cipsi). Péc pirmajám 10 minútém scipsus apgriez uz otru pusi.
Cipsi labi garso gan ká parasta uzkoda (kúpinátie tofu cipsi ideáli sapas ar alinu), gan ká piedeva pie dárzenu  kremzupám un ir ideáls variants lídznemsanai.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru