piektdiena, 2013. gada 8. februāris

Citronu limonáde ar zemenémMan pagalmá aug citronkoks ar loti lieliem augliem. Tas sák ziedét aptuveni septembra beigás un tad parádás pirmie mazie zalie citronini, kas sák pamazám augt . 
Pirmie dzeltenie citronkoka augli parádás jau decembra sákumá un koks dod citronus lídz pat júlija vidum.  No tá iekséjá dzeltená míkstuma spiezama sula, bet  tá baltá dala, kas atrodas zem mizas, ir édama. Sí baltá dala nav nedz rúgta, nedz skába. Tá ir salda un maigi citroníga.  
Sí koka citrona augli spéj sasniegt iespaidígus izmérus un svért teju 1 kg.
Més gimené loti esam iecieníjisi sís skirnes citronus- tik vien ká jánomizo, jáiznem iekséjá "sulas" dala un tad gardu muti var ést citrona balto dalu.
No sís baltás dalas var pagatavot arí loti aromátiskus dzérienus- karstá laiká ar ledu, vésá laiká karstus.
Tá ká ja gadás nopirkt citronus ar biezu balto otro ádu (kas atrodas aiz áréjás dzeltenás mizainas) , noteikti nevajag to mest lauká, jo tá ir loti garsíga!
Vél varu piebilst, ka citrons un stévija ir ípasi sármaini un sáda téja- limonáde ir ísta dávana kermenim. 

Vajadzígs:

- citrons,
- zemenes,
- citronmelisa,
- saldinátájs (man garso ar stéviju)

Pagatavosana:

Ciotronu nomazgá, nosusina un nomizo. Párgriez uz pusém, izspiez sulu un sagriez tá édamo balto dalu nelielos kubinos. 
Krúzé liek sagrieztu zemeni, sagriezto balto citrona dalu, iespiez nedaudz citrona sulas un pievieno citronmelisas zarinu. Aplej ar verdosu údeni un pievieno saldinátáju.
Gatavs!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru