ceturtdiena, 2013. gada 7. februāris

Zivs sacepums Vidusjúras gaumé. Soli pa solim.Tipisks Vidusjúras regiona édiens, kur tiek izmantoti gan ciedru rieksti, gan rozínes.Ziivs sacepums Vidusjúras gaumé

Nepieciesams:

- zivs (labák nemt cietas konsistences zivi ká menca, dentons..), var bút gan iztíríta vesela zivs (ar visám asakám, galvu), gan fileja. Var arí nemt gan dazádas zivis. 
- kartupeli,
- mangolds,
- pétersíli,
- páris kiploka daivinas,
- 1 kiploks ar visu stiebru (svaigs),
- ciedru rieksti,
- rozínes (bez kauliniem),
- saldais paprikas pulveris,
- sáls,
- pipari,
- olivella


Kartupelus nomizo, sagriez aptuveni 0,4 cm biezás ripás un sajauc ar sáli, pipariem. Liek ietaukotá cepamtrauká.


Sasmalcina mangoldu, pétersílus. Kiploka daivas nomizo un sagriez skélés. Kiploka stiebru párgriez uz pusém un arí sagriez (kopá ar vél lídz galam nenogatavojusos kiploka bumbuli). Tomátus griez ripás.

Blodiná sajauc sagriezto kiploka daivu, kiploka stiebru, pétersílus un mangoldu.
Pievieno sáli un paprikas pulveri.

Ar iegúto zalumu masu párkláj kartupelus.

Zivi iesméré ar sáli un pipariem. Tad kláj virsú zalumu kártai.

Savukárt zivij kláj atkal virsú zaluma kártu.

Pári párber ciedru riekstus un rozínes

Liek pédéjo kártu- tomátus, kurus iesméré ar sáli. 
Apslaksta sacepumu ar olívellu un cepj sakarsétá cepeskrásní 180 grádos aptuveni 45- 50 minútes.


Gatavs!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru