ceturtdiena, 2013. gada 14. februāris

Mídijas safrána mércé


Gardás mídijas, kuras papildina arí tikpat garda, saulaina un veselíga  mércíte.

Vajadzigs:

- 1 kg mídijas,
- pétersíli,
- skipsna safrána
-  sípols,
- gláze sausais baltvíns,
-2  lauru lapas,
- nedaudz olivellas

Pagatavosana:

Lielá uz dzilá panná nelielá ellas daudzumá apcepj sagrieztu sípolu, pétersílus un lauru lapas. Visu cepj lídz sípols klúst maigi zeltains.
Tad pievieno nomazgátas un attírítas mídijas, uzliek váku un vára sad- tad pacelot un sakratot pannu.
Kad mídijas gatavas un atvérusás, pievieno vínu.
Tad nem árá mídijas skidrumu atstájot.
Kad mídijas atdziest, tám nonem vienu váku (atkaríbá péc vélmém var nonemt arí abus vákus un tikpat labi var ari atstát).
Tagad pievieno mércei maltu safránu ( izteiktáku safrána garsu var dabút ja dríksans uz brítinu uzkarsé krásní un tad piestá saspiez).
Kad safráns pievienots, to izmaisa un kaut kur 5 minútes vél pavára. Tad nonem no uguns un pievieno mérci mídijám.
Pasniedz karstu kopá ar chapata tipa maizíti.  Ideáli sapas kopá ar dzirkstosu vínu (vínu ar burbulísiem).

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru