sestdiena, 2013. gada 2. februāris

Lapu saláti "Zalais un sarkanais"


Saláti, kas baudámi pasi par sevi un kas arí bez citu dárzenu klátbútnes garso izcili labi.

Vajadzígs:

- kruzulainie eskarolas (escarola rizada spániski) saláti,
- taisnlapu eskarolas (escarola  lisa spániski ) saláti,
- sarkanie cigorinu jeb radicio  (radicchio spániski) saláti

Pagatavosana:

Salátus nozmazgá, nosusina un sagriez. Praktiski nevienus salátus Vidusjúras regiona valstís negriez smalki un arí sos salátus griez právás dalás. Saláti skaitás atsevisks édiens un tos pasniedz arí ká atsevisku édienu, nekráméjot uz viena skívja kopá ar pamatédienu.

Kad saláti sagriezti, pievieno sáli, augstáká labuma olívellu virgen extra un vínogu vína etiki vai citrona sulu. Visu labi samaisa un saláti gatavi pasniegsanai.Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru