sestdiena, 2012. gada 16. jūnijs

Omlete ar kaviaru


Pédéjás dienás esam atsákusi brokastot árá. No rítiem vél nav iestájusies traká dienas svelme un árá édiens noteikti garso labák. Ará ésanai ir arí citas prieksrocíbas- TV ekrána vietá nákas klausíties putnu trellus, piedevám vél paveras skaista dabas ainava. Lauká  pie brokastu galda pazúd steiga un saspringums un ir tik feini péc maltítes vél visiem kopá pasédét un patérzét. Nu lúk, sádos rítos gribas pagatavot ko ípasu-kaut ko loti forsu un garsígu- tá, lai péc tam bútu arí gandaríjums un prieks.

4 édájiem nepieciesams:
- 4 olas,
- aptuveni 90 g kaviára (sarkaianis, melnais- káds nu májás ir),
- 20 g sviesta,
- svaigi malti melnie pipari, sáls

Pagatavosana:
Novára olas un aptuveni tresajá várísanas minúté katlinu nonem no uguns, olas atdzesé un saliek olu traucinos.
Olám nogriez oválo galu. Sim nolúkam ir nopérkamas speciálas skéres, ar kurám griezot olas caumala neieplaisás. Man tádas májás nav, tapéc griezu nost ar parastajám lielajám virtuves skérém.
 Ar karotíti iznem olas míkstumu. Olám jábút loti místám. Panná uzkarsé sviestu un nepártraukti maisot, apcepj olas, pievieno sáli. Kad olas apcepusás, tás iznem no pannas, ieliek blodiná un pievieno sáli, ikrus. Samaisa un pilda atpakal olás. Ideáli sapas ar siera stanzinám. Pasniedz uzreizi siltas.

Lai labi garso!

P.S. Sádi pagatavota omlete loti labi garso arí ar melnajám trifelém. Ja nav trifelu, tad var izlídzéties ar páris pilieniem trifelu ellas. Var arí jaukt melnos ikrus ar sarkanajiem. Visádi garso labi.

Bon appetit!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru