trešdiena, 2012. gada 13. jūnijs

Ossobuco (tela ciskas sautéjums dárzenu un vína mércé)Ossobuco ir tipisks itálu édiens un loti iecieníts itálu restorános. Sádi pagatavota gala burtiski muté kúst!  Klasiská ossobuco recepte tapusi salídzinosi nesen- tikai 20. gs. Miláná. Tacu édiens ir loti garsígs un ne velti átri izplatíjás pa visu pasauli, tádél klasiskajai receptei "ossobuco alla milanese" átri parádíjás dazádas versijas.
Pasi itáli pasniedz osobucco gan ar risotto, gan ar kartupeliem vai dárzeniem. Seit, lúk, viena no tám.

4 izsalkusiem galédájiem nepieciesams:

- 4 liellopa ciskas gabali ( ar visu kaulu, ká minimums 3 cm platumá),
- 2 édamkarotes miltu,
- 2 édamkarotes olívellas,
- 2 sípoli,
- 1 kiploka daiva,
- 1 burkáns,
- 1/2 selerijas,
- 200 g tomátu (var bút konservéti, sagriezti),
- 200 ml sausais sarkanvíns,
- aptuveni 500 ml galas buljons,
- 4 téjkarotes  sakapátu aromátisku  garsvielu- pétersíli,
- sáls, pipari,
- lauru lapa

Pagatavosana:

1. Panná apcepj no abám pusém galas gabalus.

2. Sagriez sípolu, kiploku, burkánu un seleriju, péc ká visu apcepj.

3. Katlá uzvára buljonu un liek tajá apceptos galas gabalus. Sauté, nosedzot ar váku.

4. Pievieno lauru lapu, pusi garsvielas, dárzenus, neaizmirstot nosegt katlu ar váku. Sauté 1 stundu. Péc 30 min. galu apgriez un otru pusi.

5.Kad gala izsautéjusies, pédéjás minútés pievieno vínu, tad iznem lauru lapu un pievieno atlikusás garsvielas.

Ossobuco pasniedz kopá ar  mérci.

Bon appetit!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru