sestdiena, 2012. gada 16. jūnijs

Cous cous ar kirbi un aprikozémPéc marokánu restorána apmekléjuma nolému, ka jáuztaisa man arí kaut kas lídzígs májás. Vispár es sad- tad taisu augsá kaut ko no cous cous. Sí édiena rezultáts satriecoss-  cous cous un piedeva sanáca tik gardi, ka teju méli nenoriju ))
Tiem, kam patík Austrumu virtuve, noteikti garsos arí sis édiens!

 4 porcijám nepieciesams:

- 250 g cous cous,
- 250 ml silts údens,
- 4 téjkarotes (var arí vairák vai mazák) olívellas,
- 1 sípols,
- 200 g aprikozes (dateles, plúmes..)
- gláze apelsínu sulas,
- 100 g ciedru rieksti,
- 1 édamkarote cukura,

Garvielu klásts:

- kumins,
- kurkuma,
- koriandrs,
- asá paprika,
- ingvers (pirksta lieluma, bet var arí mazák)
- kanélis,
( no visám garsvielám pa kártígai skipsnai)
- sáls

Cous cous pagatavosana:

Bútíbá cous cous var pagatavot dazádi. Bet lai tas sanáktu táds, kádu to pasniedz marokánu restorános- irdenu, gaisígu, pufígu, vislabák cous cous pievienot siltu údeni, tuklát to klát liet pamazám un nepártraukti maisít ar daksu vai rokám.

Cik noskaidroju, tad daudzi marokánu cous cous tá pagatavosans procesá nereti bagátígi pievieno  sviestu vai ellu. Var arí nelikt neko. Es s soreiz izvéléjos zelta viduscelu un pievienoju pavisam nedaudz olívellas (noteikti mazák, neká to pienemts darít). 

 Péc tam liek klát nedaudz  no visám garsvielám (svarígi te tás nepárdozét, jo galveno akcentu sí pasas garvielas tiks liktas mércé). 
Cous cousam ir jáatlauj vél mazliet nostévéties. Tacu, ja grib seviski gaisígu, vieglu, irdenu cuos cous , tad péc uzbriedinásanas tas jáliek cepamtrauká, jápársedz váku un jáliek uz páris stundám seviski siltá vietá vai, ja grib átrák tikt pie édiena, ir otrs variants- jápársedz ar folliju un jáliek  cepeskrásní 190 grádos  aptuveni uz 15-20 minútém,  apaksá paliekot trauku ar údeni.  Var, protams, párliet ar údeni un nelikt nostávéties, tacu tad cous cous tomér nesanáks tik viegls un gaisígs.

Sádi pagatavots cuos cous nesanáks ká slapja, bieza putra, un ká jau minéju- tas bús loti irdens- nu tiesi táds, ká austrumu restorános!!

Merces pagatavosana:
  Sagriez sipolu un apcepj to zeltainu. Tad pievieno kubinos sagrieztu kirbi un nelielos gabalinos sagrieztas aprikozes . Pievieno cukuru, lai masa karamelizejas. Tad liek klát garsvielas- ingveru, papriku un kurkumu.Visu samaisa un pievieno apelsínu sulu. Kad tá gatavosanas procesá pamazám sák iztvaikot, pievieno nedaudz údeni un sauté uz nelielas uguns aptuveni 20 minútes. Pasás beigás pievieno mazliet kanéli.

Atseviská panná uzgrauzdé mazliet ciedru riekstus un tos pievieno édienam, kad tas jau skíví. 

Loti, nu loti garsígi!


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru