pirmdiena, 2012. gada 18. jūnijs

Liellopa kidas ar kartupeliem zirnu mércé (Callos de trenera con patatas en salsa de guisantes)Sodien uznáca luste nofotografét, ká top édiens. Tad nu tá- édiens no liellopa kidám. Soli pa solim. 

Kidas ir subprodukts un subproduktus uzturá lietoju labi ja páris reizes gadá. Sí nu bija viena no tám reizém.

Senák, kad dzívoju Latvijá, nemaz nezináju, ko tas vispár nozímé-kidas. Veikala plauktos nekad tás nebiju redzéjusi. Pirmo reizi man tás "iesméréja" víra mátes májás Sicílijá un toreiz man ne jausmas nebija, ka tás ir kidas )))
Drosi varu teikt, ka prasmígi pagatavotas, kidas ir lielisks édiens.

 Bet sáksu no pasa sákuma un  uzrakstísu nedaudz  info par kidám, ko tad vinas tádu satur un ká kidám ar holesterínu?


Seit nu vinas ir-liellopa kidas. Spánijas veikalos párdosaná esmu redzéjusi tikai liellopa un jéra kidas.

Parasti kidas pie mums tirgo jau iztírítas un tás ir baltá vai pelécígi baltá krásá, un atgádina bisu súnas.
Péc struktúras kidas man atgádina nedaudz gumiju (nevárítas).

Kidas satur holesterínu- péc uztura tabulas- 150 (man skiet, ka te domáti miligrami). Tas nav daudz, ja salídzina ar citiem subproduktiem (pieméram, liellopa, cúkas, jéra aknas satur 300- 440 holesterína). Savukárt olas- 252, sviests 240. Arí júras veltes ir bagátas ar holesterínu- kalmári 220, garneles un gliemezi 180.. Tas tá, salídzinásanai.

Izpétot dazádas uztura tabulas, nav viennozímíga info par to, cik kcal tás satur. Dazás tabulás minéts, ka kidas satur 80- 88 kcal  un minétas ká ípasi diétiskas,  citás norádíts, 90- 99 kcal , un tá uz augsu lídz pat 136 kcal. Bez tam kcal skaits, atkaríbá no dzívnieka (cúka, govs, vérsis..), nedaudz atskiras.


Liellopa kidas ir bagáts vitamínu avots:
 (tabula ir spánu valodá, bet man skiet, ka loti labi saprotama un var iztikt bez tulsosanas)

NutrienteCantidadNutrienteCantidad
Ácido fólico añadido0 ug.Vitamina A0,00 ug.
Alfa caroteno0 ug.Vitamina B10,03 mg.
Alfatocoferol0 mg.Vitamina B121,54 ug.
Beta caroteno0 ug.Vitamina B20,07 mg.
Beta criptoxantina0 ug.Vitamina B32,56 mg.
Betacaroteno0 ug.Vitamina B52,40 ug.
Betatocoferol0 mg.Vitamina B60,04 mg.
Caroteno0 ug.Vitamina B70 ug.
Deltatocoferol0 mg.Vitamina B92 ug.
Folatos alimentarios2 ug.Vitamina C3,40 mg.
Gammatocoferol0 mg.Vitamina D0,00 ug.
Niacina preformada0,06 mg.Vitamina E0,08 mg.
Retinol0,00 ug.Vitamina K4 ug.
Tocoferoles totales0 mg.


Tápat arí liellopa kidas ir bagáts minerálu avots:

NutrienteCantidadNutrienteCantidad
Aluminio0 ug.Fósforo79 mg.
Azufre0 mg.Hierro10 mg.
Bromo0 ug.Yodo0 mg.
Calcio9 mg.Magnesio8 mg.
Zinc2,47 mg.Manganeso0,01 mg.
Cloro0 mg.Níquel0 ug.
Cobalto0 ug.Potasio270 mg.
Cobre0,09 mg.Selenio45,90 ug.
Cromo0 ug.Sodio46 mg.
Flúor0 ug.


Tik daudz par kidám, bet nu kersos pie recptes.
Vél varu piebilst, ka kidas ienem stabilu vietu spánu virtuvé, no tám var pagatavot daudz un dazádus édienus. Spániski ir arí diezgan bieza recepsu grámata édienu pagatavosanai no kidám (man gan tás nav).

Un tá, 4 porcijám nepieciesams:- 400 g kidas,
- 800 g kartupelu,
- 200 g zalo zirnísu,
- páris kiploka daivas,
- 1 sípols,
- 2 tomáti,
- 2 lauru lapas,
-galas buljona kubins,
- sáls péc vajadzíbas,
-nedaudz ellas cepsanai (es parasti iztieku ar loti mazu ellas daudzumu- téjkaroti, bet, protams, ka var apcept lielá ellas daudzumá)


Sagriez sípolu un kiploka daivas . Katliná uzkarsé ellu un apcepj sípolu, kiploku. Sad tad apmaisot cepj aptuveni 8 minútes, lídz sípoli klúst nedaudz caurspídígi.Sarívé tomátusPievieno tomátus un péc káda laicina arí zalos zirnísus. Sad- tad apmaisot sauté kádas 3 minútes.
 

Tad pievieno kidas. Es tás diezgan smalki sagriezu, jo man vajadzéja édienu pagatavot átri. Parasti tás griez lielos gabalos .
 Kidas satur daudz údens, un tádél ar údens(buljona) pievienosanu nesteidzas. Uz vidéjas uguns lauj visam váríties tápat, lídz liekas údens pamazám iztvaiko.
 


Kad údens iztvaikojis, tad pievieno údeni. Es to leju péc acuméra, uz so daudzumu aptuveni 1,5 l.
Pievieno buljona kubinu, lauru lapas un nosedz katlu ar váku.
Kidám, lai tás klútu míkstas, ir ilgi jáváras. Ideáli, ja ir átrváres katls. J a ne, tad vára uz nelielas uguns aptuveni 1 stundu un 20 minútes.


Kad kidas gandríz míkstas (gatavas ésanai), t. i., pagájusi jau stunda un 20 min., pievieno lielos gabalos sagrieztus kartupelus. Atkal nosedz ar váku un vára lídz kartupeli gatavi.
Ja údens édiena pagatavosanas procesá izgaro, to  to drosi pievieno.


Lej skíví (loti siltu, teju karstu) un éd nost.

¡ Bon provecho!


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru