sestdiena, 2013. gada 19. janvāris

Sautéti artisoki ar piparmétrám. Soli pa solim.


Aromatizéti un víná sautéti artisoki ir liels gardums.Nepieciesams:

- 6 palieli artisoki,
- sausais baltvíns (izmantoju speciálu vínu tiesi virtuves vajadzíbám),
- nedaudz olivella,
- 2 kiploka daivas,
- sáls, 
- citrons,
- pipari,
- páris piparmétru zarini


Sák ar artiskoku tírísanu.
Nomazgátiem un nosusinátiem artisokiem nogriez kátus.

Artisokiem nogriez zvínveidígás lapinas, kas ir loti cietas un tás nav édamas. Cietás áréjás lapas var griezt noplést arí ar rokám- ká nu katram ir érták.
Péc tam nogriez arí pumpura augsu, jo lapinas augsá arí ir cietas un neédamas. 
Péc apstrádes ar nazi paliek táds ká rozu ziedins, kas jáapslaksta ar citrona sulu, citádi saskaré ar gaisu sagrieztais artiskoks átri nomelné.

Péc tam rozei lídzígo artisoka pumpuru griez uz pusém un tad vélreiz uz pusém (4 dalás).
Te labi redzama baltá púka- táda ká bárdina, kas arí jánem árá.


Ar nazi izgriez (var izgrebt arí ar karoti) pieneném lídzígás púcinas, kas atrodas artisoká.


Tikai 1/5 dala artisoka ir édama. Lieláká dala aiziet atkritumos.
Lai artisoki nepaliktu melni, tos uzreizi apslaksta ar citrona sulu vai arí liek blodá, kur pielieta citrona sula.


Panná olívellá apcepj sagrieztu kiploka daivu.


Kad kiploki apcepusies, pievieno artisokus, kurus arí apcepj. Tad pievieno sauso baltvínu.


Artisokus sauté baltvíná uz lénas uguns zem váka aptuveni 30 minútes (atkarígs no artisoku izméra).


Aptuveni 15. minúté pievieno piparmétras, ja vajadzígs, pievieno vél baltvínu, uzliek váku un sauté tálák.Gatavs!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru