ceturtdiena, 2012. gada 20. septembris

Liellopa aknas ar sípoliem


Nez kádél daudziem aknas asociéjas ar kaut ko loti negarsígu un nepatíkamu. Arí mans vírs ne acu galá necies édienus no sí subprodukta. Un man arí nav tás labákás atminas par so édienu- bérníbá, skolas virtuvé tás skita neédamas..

Bet ká tad ísti ir ar tám aknám, ko més iegústam tás édot?

Izrádás, ka aknas ir cempiones starp produktiem ar visbagátáko dzelzs devu (kurs piedevám arí labi uzsúcas organismá). Dzelzs seviski ieteicama tiem, kas cies no anémijas un tiem, kas aktívi sporto.

Ausgstá cinka koncentrácija liellopa aknás palídz  vieglák un átrák asimilét insulínu. Cinks, ko satur sis subprodukts, pusaudziem veicina átráku dzimumbrieduma sasniegsanu un labvélígi ietekmé augsanas procesu, bez tam arí labvélígi ietekmé imúno sistému, brúcu dzísanu un metomolizét proteínus.Savukárt cinks palídz cíníties ar nogurumu un nodrosina A vitamína (ko arí augstá koncentrácijá satur liellopa aknas) transportét uz acs tíkleni.

Liellopa aknas ir arí bagáts A vitamína (niacína) avots, kas  novérs dazádas acu slimíbas, stiprina imúno sistému un tam piemít pretvéza ípasíbas. Pateicoties augstajai A vitamína koncentrácijai,  sis subprodukts uzlabo ádas un glotádu stávokli.

Nemot vérá, ka liellopa aknas bagátas arí ar B2 vitamínu, iespéjams uzlabot nervu sistémas traucéjumus (vieglák párvarét stresu, nemieru un bezmiegu) un vieglák párvarét migrénu.

Dél augstás B 3 vitamína koncentrácijas aknás, tiek uzlabota asinsrites sistéma un sis vitamíns samazina holesterína límeni asinés. Tápat arí liellopa aknas ieteicamas tiem, kas slimo ar diabétu, artrítu, tinítu (dzinkstésanu viená vai abás ausís).

Arí B 5 vitamíns aktívi aizsargá no stresa un migrénas un palídz samazinát lieko holesterínu.
B7 vitamíns (biotíns) uzlabo matu, ádas un nagu stávokli. Stabilizé cukura límeni asinís.
Folijskábe (B 9 vitamíns) seviski ieteicams grútniecém un zídísanas periodá, ká arí tiem, kas lieto atseviskus medikamentus, kuriem ir tendence ábsorvét B9 vitamínu. Tas pats sakáms arí par smékétájiem un no alkohola atkarígajiem.
Savukárt B 12 vitamíns var palídzét cilvékiem ar kunga problémám.

Sis produkts nav ieteicams tiem, kam ir augsts holesterína límenis.

... un tá varétu turpinát un turpinát , bet pie izdevíbas iekopésu vél uzturtabulinu, kas atkal ir spániski, bet manuprát, viegli saprotama (slinkums tulkot), bet izsaka daudz ko :)

Vitaminas del hígado de terneraNutrienteCantidadNutrienteCantidad
Ácido fólico añadido0 ug.Vitamina A19744,60 ug.
Alfa caroteno0 ug.Vitamina B10,24 mg.
Alfatocoferol0 mg.Vitamina B1280,74 ug.
Beta caroteno0 ug.Vitamina B22,63 mg.
Beta criptoxantina0 ug.Vitamina B318,32 mg.
Betacaroteno0 ug.Vitamina B57,90 ug.
Betatocoferol0 mg.Vitamina B60,18 mg.
Caroteno102 ug.Vitamina B775 ug.
Deltatocoferol0 mg.Vitamina B9240,20 ug.
Folatos alimentarios240,20 ug.Vitamina C22,60 mg.
Gammatocoferol0 mg.Vitamina D0,44 ug.
Niacina preformada13,84 mg.Vitamina E0,28 mg.
Retinol19727 ug.Vitamina K92 ug.

Minerales del hígado de ternera


NutrienteCantidadNutrienteCantidad
Aluminio0 ug.Fósforo306 mg.
Azufre0 mg.Hierro7,21 mg.
Bromo0 ug.Yodo3,48 mg.
Calcio7,93 mg.Magnesio19,54 mg.
Zinc7,27 mg.Manganeso0,28 mg.
Cloro89 mg.Níquel6,40 ug.
Cobalto0 ug.Potasio316 mg.
Cobre5,50 mg.Selenio24 ug.
Cromo0 ug.Sodio87 mg.
Flúor19 ug.


Calorías136 kcal.
Grasa4,60 g.
Colesterol333 mg.
Sodio87 mg.
Carbohidratos4,20 g.
Fibra0 g.
Azúcares0 g.
Proteínas19,37 g.
Vitamina A19744,60 ug.Vitamina C22,60 mg.
Vitamina B1280,74 ug.Calcio7,93 mg.
Hierro7,21 mg.Vitamina B318,32 mg.

Beidzot arí receptíte ))

Nepieciesams:

- liellopa aknas,
- sípols,
- sausais baltvíns (mums párdodas zem nosaukuma "víns virtuves vajadzíbám" )

Pagatavosana:

Aknas sagriez plánás skélés. Nem pannu un kad tá uzkarsusi, liek nogriezto aknas skéli. Cepj no abám pusém (es cepu bez ellas, bet, protams, ka to var arí nedaudz pievienot). Kad aknas gandríz jau gatavs, pievieno gredzenos sagrieztu sípolu un pievieno nedaudz baltvínu. Pagaida, lai baltvíns uzmet pirmo burbuli (uzváras) un tálák sauté uz nelielas uguns tik ilgi, kamér baltvíns iztvaikojis.
Ja nepieciesams, pievieno sáli, piparus.

Patiesám bija garsígi. Tacu vairák par 1 skéli aknas apést nebija iespéjams ))
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru