piektdiena, 2012. gada 21. septembris

Churros (light versijá)


Churros ir loti izplatíts saldais édiens (tádi ká cepumini, kas cepti ellá, kaut kas lidzigs zagariniem) Spánijá, Portugálé, Francijá, Latínameriká. Mums ir veselas churrerias, kurás tiek cepti sie gardumi.

Man soriez super light versija- churros pagatavoju ne ar klasiskás receptes satávdalám un arí ellá tos necepu.. Tradicionálá spánu churros recepte SEIT.
Light variantá churros sanáca tádi nedaudz kraukskígi cigárveida cepumini - loti labi iet klát pie ikríta kafijas tases!!!
No zemák minétá ingredientu daudzuma sanáca veseli 9 gabali churros.


Nepieciesams:

- 1/2 gláze údens,
- 1/2 gláze piena,
- 1 téjkarote cepamá pulvera,
- 4 édamkarotes auzu klijas,
- 2 édamkarotes kviesu klijas,
- skipsna sáls,
- skipsna cukura,
- saldinátájs péc garsas

Pagatavosana:

Sajauc auzu klijas ar kviesu klijám un cepamo pulveri.
Katliná ielej údeni, pienu, skipsnu sáls un ja vélas, saldinátáju. Kad uzváras, pievieno sajaukto kliju masu un turpina várít, lídz masa sabiezé.
Light versijá churros masai jábút stingrai.
Péc tam iegúto masu liek konditorejas spricé vai vienkársi konditorejas maisá, kuras atgriezts gals un uz cepampapíra izspiez churros.
Ja nav speciálá maisa vai sprices, nem parastu tíru celofána maisu, atgriez tam vienu galu un tádá veidá izspiez cepumu masu.
Cepj sakarsétá krásní 200 grádos 15 minútes, pédéjás piecas minútes nedaudz samazinot cepsanás jaudu.
Kad gatavi, párkaisa ar kanéli un saldinátáju (púdercukuru, aspartámu..)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru