pirmdiena, 2012. gada 24. septembris

Trijkrásu kafijas flans


Man tik loti iegarsojies kafijas flans, ka teju katru otro dienu to gatavoju. Neapník. Soreiz dazádíbai pagatavoju savu flanu trís krásás un bez olas. Dievígi gardi!!! Arí bérniem garso sis flans- tad tikai kafijas vietá lieku kakao.

Lai arí kafijas flana gatavosana aiznem nedaudz laika (kamér katra kárta sacieté), pie viena var pagatavot sos gardos flanus vairákám dienám. Tad tikai atliek tos iznemt árá no ledusskapja un var mieloties uz nebédu.

Nepieciesams:

- piens,
- skistosa kafija,
- saldinatajs,
- vanilas standzina ( var arí ar vanilas esneci),
- agar-agar pulverítis (vai zelantína)

Pagatavosana:

Katliná uzvára údeni, pievieno saldinátáju un kafiju. Liek klát agar agar pulveríti un vél 1- 2 minútes pavára. Mazmazliet padzesé un salej glázés pirmo kártu.

Kaliná lej pienu, uzvára un pievieno kafiju, saldinátáju, agar-agar. Kad glázés pirmá kárta jau sacietéjusi, ielej nákamo sláni.

Katliná vára pienu ar vanilu. Pievieno saldinátáju un  agar-agar. Kad glézés otrá kárta sacietéjusi, lej treso kártu.
Saliek glázes ledusskapí un atkaríbá péc vélmém kafijas flana édama vai nu viens pats "bez neká", vai ar kádu cepuminu, mércíti..

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru